Métier

Al 14 jaar lang zet Métier zich in voor technisch georiënteerde ondernemingen in Noordoost Nederland. Met een klein, hecht team van zes praktisch ingestelde, academisch geschoolde professionals met elk hun eigen specialisme ondersteunen zij organisaties zonder personeelsafdeling bij het optimaal inrichten van de onderneming.

Métier selecteert vaardige vakmensen en brengt verborgen talenten tot bloei. Ze bieden dienstverlening op verschillende vlakken: werving & selectie, HRM-advies, talent coaching, testprogramma & assessment, teamcoaching & training, kwaliteit & veiligheid, verzuim & re-integratie.

Métier werkt met de up-to-date recruitmentsoftware van Connexys, waardoor hun werving- en selectieprocedures efficiënt, snel, overzichtelijk en compleet doorlopen kunnen worden. Een daaraan gekoppelde vernieuwde website en het gebruik van online recruitment tools dragen daaraan bij.

www.metier.nl