Referral voorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden die gelden bij het aandragen van een kandidaat op één van onze openstaande vacatures

 • Jij bent de eerste die de kandidaat aandraagt bij onze organisatie (per kandidaat keren wij maximaal 1 keer een aanbrengbonus uit).
 • Je dient van de voorgedragen kandidaat persoonlijk goedkeuring te hebben voordat je hem of haar aandraagt
 • De aangedragen kandidaat dient een arbeidsovereenkomst te tekenen met onze organisatie;
 • De aanbrengbonus wordt uitgekeerd als een brutobedrag; € 2000,- na de proeftijd en € 2000,- na een halfjaar
 • Als je iemand hebt aangebracht namens een onderneming (eenmanszaak, BV, etc.) ontvangen wij graag uit naam van deze onderneming een factuur.
 • In het geval de aanbreng is verricht vanuit een natuurlijk persoon ontvangen wij graag uit naam van deze persoon een factuur. Hierbij willen wij je wijzen op onderstaande standpunten:
  • op basis van het handboek loonheffingen (Belastingdienst) stellen wij vast dat er geen sprake is van een dienstbetrekking;
  • Connexys is gevrijwaard van het betalen van loonheffingen;
   het uitbetaalde bedrag dient door jouzelf opgegeven te worden als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in je inkomstenbelastingaangifte;
  • Connexys brengt de Belastingdienst op de hoogte van alle uitbetaalde bedragen aan derden;
  • Wanneer je eraan twijfelt of er geen dienstbetrekking is, dan dien je op voorhand contact op te nemen met de Belastingdienst en een ‘verklaring arbeidsrelatie’ op te vragen en bij ons af te geven alvorens je in aanmerking komt voor de aanbrengbonus